Jeugdzorg


Foto, Tekst, Video

Sterke basis voor jeugdzorg in de regio

Jongeren moeten veilig kunnen opgroeien, met een stabiele thuisbasis. Daar is het allemaal om te doen in het project Versterken Basisstructuur van de Regio FoodValley. Projectleider Edith Warmerdam houdt het goed voor ogen: ,,Blije, gezonde en tevreden jongeren, dat is het belangrijkste doel.’’

Nijkerk, 131114 Reportage Versterken Basisstructuur, Edith Warmerdam Foto: Sjef Prins

Het project Versterken Basisstructuur maakt deel uit van de transformatie jeugdzorg FoodValley. Met de decentralisatie van jeugdzorgtaken in het vooruitzicht, worden gemeenten geholpen met het ontwikkelen van een samenhangende zorgstructuur. ,,Met elkaar een goede basis leggen, als fundament waarop de jeugdzorg straks kan landen’’, verklaart Warmerdam. Preventie speelt daarin een belangrijke rol. ,,Door professionals de juiste tools te geven, kunnen ze een brug slaan tussen jongeren en onderwijs en een brug slaan tussen jongeren en ouders.’’

Uitgaan van de eigen kracht bepaalt volgens de projectleider het succes. ,,Eigen kracht van het gezin, maar ook van de jeugdwerker’’, zegt Warmerdam. ,,Die maakt als het ware een stap naar voren. We faciliteren deze professionals, onder meer met trainingen. Het gaat erom sneller op problemen te anticiperen en samen met ouders, jongeren en professionals tot een goede aanpak te komen.’’

Nijkerk, 131114 Reportage Versterken Basisstructuur, Edith Warmerdam Foto: Sjef Prins

Naast trainingen, wordt in het project Versterken Basisstructuur veel aandacht besteed aan een goede onderlinge afstemming. Eenheid van taal bijvoorbeeld, zodat iedereen hetzelfde beeld bij gehanteerde begrippen heeft. Het doorontwikkelen van de verwijsindex, waardoor de verschillende hulpverleners rond een kind of jongere elkaar snel kunnen vinden. En het verbinden van netwerken: ,,Versterken van wat er al is, in plaats van voor elk probleem een nieuwe oplossing te bedenken’’, stelt de projectleider. De datum van 1 januari komt snel dichterbij, maar het project loopt nog door tot eind 2015. ,,Gelukkig hebben we dankzij steun van de provincie voldoende armslag om alles voor elkaar te krijgen.’’

Een grote en spannende klus is het wel, vindt Warmerdam. ,,De jeugdzorg wordt meer zichtbaar en dat kan aan het begin een aanzuigende werking hebben’’, voorspelt ze. ,,Maar uiteindelijk zal er een verschuiving zijn van zwaardere naar lichtere problematiek, omdat we er eerder bij zijn. Dit project is een succes als alle lokale teams straks vol enthousiasme bezig zijn, een goed zicht hebben op wat er speelt en elkaar extreem goed weten te vinden.’’